Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dunasziget

Dunasziget

Cikola - Doborgaz - Sérfenyő

Arhív-árvíz.1

A két önálló községből és egy résztelepülésből összevont Duna-sziget község részben a vízfolyások, részben az 1407-es főközlekedési útvonal mellett alakult ki. A Dunaszigetet alkotó települések (Cikolasziget, Sérfenyősziget, Doborgazsziget) hivatalos története valójában Trianonnal kezdődik. Az utolsó községegyesítésre 1968-ban került sor.
A Nagy-Dunához legközelebb eső észak-szigetközi táj vízi birodalmában az ember mindig is otthonosan érezte magát. A legkorábban kialakult (XIII-XIV. sz.) falvak, vizek közé szorult kishatárú települések állattartó népe a szigetek valamelyikén letelepülve vert tanyát. Az országban is egyedülálló Öreg-Duna menti tanyavilág a Arhív-árvíz.2túlparti Csallóköz magyar falvainak jobb parti sarjai. Vajkából sarjadzott Cikolasziget, Doborgazból Doborgazsziget, Keszölcésből Sárfenyősziget és Tejfaluból a hasonló nevű tanya. A Duna szabályozása után ezek a tanyák megnőttek, megerősödtek. Kezdetben minden foglalkozás a vízhez kötötte az emberek életét, az állattenyésztés mellett a földművelés csak nehéz munkával volt fenntartható. Az első birtokosok az esztergomi egyháztól kapták földjeiket, egyházi nemesek lettek, akik a háborúkban kötelesek voltak a hercegprímás bandériumában katonai szolgálatot teljesíteni. 1848-ig a közbirtokosság irányította községeket az ún. Vajkaszék útján, amelynek alispánja, főszolgabírája, és hadnagyai voltak a későbbi községi bírák. Egy II. József korabeli térképen Shehörfeni-sziget olvasható, Doborgaz-sziget ezen csak szálláshely. Arhív-árvíz.3
Sérfenyőszigeten az 1920-as földreformkor 30 holdat osztottak szét.
A három sziget-községet 1927-ben egyszer már egyesítették, az önálló jegyzőség székhelye Sérfenyősziget volt. Az 1945-ös földreformkor általában csak azok kaptak földet, akiknek erdő- vagy szántóterülete nem haladta meg az egy holdat (2181 kh, 139 igénylő). Az egész térséget érintő nagy szigetközi árvíz idején (1954) minden községrész lakosságát ki kellett telepíteni, a településeket gyakorlatilag újból fel kellett építeni.
Tökleveles

Gazfű